Dezbateri succesorale (mosteniri)

  • Anexa I (eliberata de Primaria localitatii unde defunctul a avut ultimul domiciliu, pe baza certificatului de deces in original)
  • Certificatul de deces, in original si copie
  • Certificatele de nastere (si casatorie, unde este cazul) ale succesorilor, in original si copie
  • Actele de identitate ale succesorilor (Buletin / Carte / Adeverinta de identitate), doar in original
  • Actele de proprietate asupra bunurilor ce au au ramas de la defunct, original si copie (bunuri imobile, certificat de actionar, loc de veci, bani la banca / CEC, autoturism etc)
  • Testament (daca este cazul), in copie si original