Contracte de vanzare – cumparare / donatie / schimb / intretinere, contracte de partaj / lotizare / alipire, contracte de ipoteca, gaj, imprumut

  • Actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul tranzactiei (titlu de proprietate, contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, contract de schimb, certificat de mostenitor, contract de construire si imprumut etc.), in original si copie.
  • Actele de identitate ale partilor, in original si copie.
  • Certificat fiscal pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca este in evidenta Primariei cu imobilul ce face obiectul tranzactiei si ca nu are datorii (impozit pe cladire sau teren, taxa salubritate, amenzi auto etc.)