Sari la conținut

NECESAR ACTE DEZBATERE SUCCESIUNE

De ce documente am nevoie?

Acte necesare dezbatere succesiune

Certificat deces

Certificat naștere defunct

Certificat de căsătorie defunct

Certificat de naștere al soțului supraviețuitor

Act de identitate al soțului supraviețuitor

certificatele de naștere și de căsătorie ale moștenitorilor (dacă este cazul)

Actele de identitate ale moștenitorilor

Actele de proprietate (contract de vânzare – cumpărare, proces verbal, contract de construire, dovadă achitare integrală, etc.), cadastru, intabulare (doar dacă există)

Actul de concesiune pentru locul de veci + adeverința de evaluare (de la administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane sau de la preotul paroh)

Certificatul de acționar + extras de cont de la Depozitarul Central (Bld. Carol I nr. 34-36)

Actele autoturismului (carte de identitate, talon)

Titlu de proprietate pentru teren (pentru proprietățile deținute în provincie)

Dacă există conturi bancare sau pensii restante

Doi martori care să nu fie rude, nici cu defunctul și nici cu moștenitorii, și să-l fi cunoscut pe defunct de peste 10 ani.

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA ÎN ORIGINAL

Acte autentice

Oferim o varietate de servicii pentru acte autentice, inclusiv declaratii de călătorie, declaratii beneficiar real asociație/SRL, declaratii infiintare SRL/asociație, și multe altele.

Divorț

Vă putem ajuta să navigați prin procesul de divorț cu compasiune și profesionalism. Fie că aveți nevoie de mediere sau de reprezentare juridică, suntem aici pentru a vă ajuta.

Încheiere acte de proprietate

Asigurați-vă că toate tranzacțiile imobiliare sunt efectuate corect și legal cu serviciile noastre profesionale de încheiere a actelor translative de proprietate.

UNDE NE GĂSEȘTI

Str. Ceahlau nr.10, bl.28, sc.1, parter, ap.1, sector 6